Álláshirdetés - takarító

Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona takarító munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény épületének takarítási feladatai és egyéb kisegítő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 általános,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
  • iskolai végzettségeket /képzettségeket igazoló bizonyítványok/ okiratok másolata
  • nyilatkozat arról, hogy:
  1. a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  2. sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kállayné Major Marina igazgató nyújt, a 78/311-940 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-3/2020., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

  • Elektronikus úton dr. Kállayné Major Marina igazgató részére a rendint [kukac] koroskabel [pont] hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A meghallgatást követően a pályázó személyéről az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.

Hasonló cikkek

Láss a mosoly mögé, nézz a smink alá! Hívd a 112-es telefonszámot, hogy jelezd a kapcsolati erőszakot.
A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft télesítési tájékoztatója.
5 fő  tehergépkocsi-vezető (8417) Izsák 10 fő gépkocsi rakodó (9211) Izsák 1 fő adminisztrátor (4112) Izsák