Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében 2020. május 18. napjától

 • a kérelemre induló,
 • engedély kiadására irányuló,
 • a jegyző államigazgatási hatáskörébe tartozó eljárásokban

ellenőrzött bejelentés alapján végezhető az engedélyköteles tevékenység.

Ellenőrzött bejelentés szükséges

 • az üzletek működésének (kizárólag üzletben forgalmazható termékkörök esetén),
 • az ipari tevékenység (telepengedély),
 • jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez, fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A Rendelet hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:

 • anyakönyvi engedélyezésre,
 • gyámügyi, gyermekvédelmi eljárásra,
 • fakivágási engedélyre,
 • óvodai felvételivel kapcsolatos ügyre,
 • adóigazgatási eljárásra,
 • hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre.

A Rendelet alapján, az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az ellenőrzött bejelentés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell, hogy tartalmazza, a bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit.

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton, ügyfélkapu útján, e-Papír vagy online űrlap útján, valamint a bejelentes [pont] kiskoros [kukac] tolna [pont] net e-mail cím útján tehető meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése szerint továbbra is elektronikus ügyintézésre kötelezettek az ügyfélként eljáró

 • gazdálkodó szervezet (pl. gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány)
 • állam
 • költségvetési szerv
 • ügyész
 • jegyző
 • köztestület
 • ügyfél jogi képviselője

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az adott ügytípusnak megfelelően a formanyomtatványok, űrlapok a kiskoros.hu weboldalon az „Intézze ügyeit elektronikusan!” menüpontra kattintva vagy a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon letölthetőek, elektronikusan kitölthetőek és beküldhetőek.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) az 50 %-át kell leróni vagy megfizetni a Rendelet 5. § (8) bekezdése alapján. Az eljárási illetéket a Kiskőrös Város Önkormányzatának 10400621-00031861-00000003 számú „Egyéb Bevételek, Igazgatás Szolgáltatása számlájára” kell megfizetni. Az átutalás esetén a közlemény rovatba az ügyfél nevét és amennyiben ismert, az ügyirat számát fel kell tüntetni.

A hatóság a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Rendelet hatálya alá,
 2. az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
 3. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható
 4. a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság az a)-d) pontok szerinti okból kezdeményezi.

A tevékenység végzését megtiltó végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le. Ha engedélyezésre kerül sor a Rendelet alapján, akkor a díjat a jogszabályban megállapított díj 100 %-ára kell kiegészíteni.

Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdése merül fel, keresse az alábbi telefonszámokon az illetékes kollegáinkat:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
Tel: 78/513-120/237 mellék vagy a +36/70/453-2511
Bacskai Klára (kutak engedélyezése)
Varga Anikó (üzlet működési engedélyezése, telepengedély)

Kiskőrös, 2020. május 14.

dr. Turán Csaba
jegyző

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2020. júniusi száma.
Kiskőrös - 2020. 06. 04. (csütörtök)
A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően hétfőtől újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is. Időpontfoglalás nélkül is lehetséges 2020. május 25-től a kormányhivatali ügyintézés a tizenkilenc megyében. A fokozatosan bevezetett enyhítéseknek köszönhetően hétfőtől a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét már előzetes bejelentkezés nélkül lehet intézni Budapesten is. A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása.