Álláspályázat - könyvtáros

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Felnőtt részleg olvasószolgálati munkájában. Olvasószolgálati adminisztráció, állomány gondozása, tájékoztatás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, informatikus könyvtáros,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság, vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • TextLib Integrált Könyvtári Rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Rendezvényszervezés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Kiskőrösi, vagy közeli lakóhely

Elvárt kompetenciák:

 • Kapcsolatteremtő képesség,
 • Precizitás,
 • Terhelhetőség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Önálló munkavégzésre való alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, motivációs levél, sikeres elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turán Istvánné nyújt, a 78/311-955 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Turán Istvánné részére a konyvtar [kukac] psvkkiskoros [pont] hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Turán Istvánné, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4/b.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetés történik, annak eredményéről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. 01. 23.

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozatlan időtartamú állást hirdet, építéshatósági ügyintéző munkakörben.
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adóigazgatási ügyintéző munkakörben.
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozatlan időtartamú állást hirdet, adóigazgatási ügyintéző munkakörben.