Álláshirdetés - múzeum igazgató

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 06. - 2024. július 05.-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok – múzeumi gyűjteményi tevékenység, múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, múzeumi kiállítási tevékenység, múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység – végrehajtásáért. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, gyakorolja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a vezetői pótlék megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Kormányrendelet 6/E. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség, tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,
 • Kormányrendelet 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában előírt, az intézmény alaptevékenységének megfelel - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kormányrendelet 6/E. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez
 • Kormányrendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés – a Kormányrendelet 6/G. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel - vagy a pályázó nyilatkozata, hogy vállalja a megbízást követő két éven belül annak megszerzését
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • Idegennyelv-ismeretet igazoló oklevelek másolata
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyalásához hozzájárul-e

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Csaba jegyző nyújt, a 06-78/513-120/235-ös mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6390/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgató.
 • Személyesen: dr. Turán Csaba jegyző, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. emelet 14..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a Képviselő-testület bírálja el és dönt a kinevezésről és a vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Kiskőrös Város honlapja - 2019. április 23.
 • Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) hirdetőtábláján

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskoros.hu honlapon szerezhet.

Hasonló cikkek

(fotó: katasztrofavedelem.hu)
Tisztelt Kiskőrösi Lakosok! Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából a Növény és Kártevőirtó Kft. 2020. július 15-én földi melegködképzéses technológiával szúnyogirtást végez Kiskőrös belterületén, az Erdőtelki úton, valamint Erdőtelken. A munkálatok naplementétől kezdődnek, kb. este 20:30 - 21:00 óra körül.
1 fő adminisztrátor (4112) Kiskőrös 1 fő karbantartó (7333) Soltvadkert 1 fő betanított gépkezelő (8190) Soltvadkert 1 fő anyagmozgató (9223) Soltvadkert 1 fő ügyviteli alkalmazott (4190) Kaskantyú 1 fő egyéb gépkezelő (profilgyártó gépsor) 8329 Soltvadkert
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. július 08. napjától a hulladékudvarok az alábbi nyitva tartással üzemelnek.