Álláshirdetés - Könyvtár igazgató

Kiskőrös Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, általános képviselete. Felelős az intézmény működéséért, eredményes gazdálkodásáért, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok végrehajtásáért. Vizsgálja a könyvtár hatósugarában jelentkező társadalmi szükségletek könyvtári vonatkozásait, megtervezi kielégítésük lehetőségeit. Koordinálja, felügyeli és ellenőrzi az intézményben folyó szakmai, személyi és ellenőrzési feladatok összességét. Elkészíti az intézmény szabályzatait, terveit, gyakorolja az intézményi dolgozók feletti munkáltatói jogokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segéd könyvtáros szakképesítéssel és végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magasabb vezető beosztás ellátására szóló megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
 • Idegennyelv- ismeretet igazoló oklevelek másolata
 • Szakmai gyakorlat igazolása
 • Az Intézmény vezetésére vonatkozó program, fejlesztési elképzelésekkel
 • A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,hogy a pályázati anyagotaz eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő képviselő-testületi tárgyaláshoz hozzájárul-e

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Csaba nyújt, a 06-78/513-120/235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrös Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15470/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.
 • Személyesen: dr. Turán Csaba, Bács-Kiskun megye, Petőfi Sándor Kiskőrös, tér 1 . 1. emelet 14. számú iroda.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Közszolgálati Állásportál Internetes oldala (www. kozigallas.gov.hu) - 2019. november 25.
 • www.kiskoros.hu - 2019. november 25.
 • Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal (6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.) hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskoros.hu honlapon szerezhet.

Hasonló cikkek

(fotó: katasztrofavedelem.hu)
Tisztelt Kiskőrösi Lakosok! Kiskőrös Város Önkormányzata megbízásából a Növény és Kártevőirtó Kft. 2020. július 15-én földi melegködképzéses technológiával szúnyogirtást végez Kiskőrös belterületén, az Erdőtelki úton, valamint Erdőtelken. A munkálatok naplementétől kezdődnek, kb. este 20:30 - 21:00 óra körül.
1 fő adminisztrátor (4112) Kiskőrös 1 fő karbantartó (7333) Soltvadkert 1 fő betanított gépkezelő (8190) Soltvadkert 1 fő anyagmozgató (9223) Soltvadkert 1 fő ügyviteli alkalmazott (4190) Kaskantyú 1 fő egyéb gépkezelő (profilgyártó gépsor) 8329 Soltvadkert
Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. július 08. napjától a hulladékudvarok az alábbi nyitva tartással üzemelnek.